Kontakt +420 224 283 952

Oblíbené (0) Více zde

Naše služby: PENB

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

CO JE PENB

Je dokument, který obsahuje stanovené informace o vypočteném množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. 

Součástí průkazu je grafické znázornění zatřídění budovy do energetické třídy A-G. Průkaz platí 10 let a je zpracován dle platných právních předpisů a norem oprávněnou osobou od ministerstva průmyslu a obchodu.

KDY JE NUTNO PENB ZPRACOVAT

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má nejčastěji povinnost zajistit PENB při:

Výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov.

Prodeji budovy nebo ucelené části budovy.

Pronájmu budovy (při pronájmu bytu od 1.1.2016)

Prodávající je povinen předložit průkaz možnému kupujícímu před uzavřením kupních smluv a předat při podpisu kupních smluv.

Dále je prodávající povinen zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech (inzerátech).

Obdobně platí při pronájmu budovy.

Podrobněji je uvedeno v zákoně č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v platné prováděcí vyhlášce.

POSTUP ZADÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ PENB

  • Kontrola rozsahu a kvality projektové dokumentace, porovnání se skutečným stavem objektu
  • Místní šetření a zaměření objektu pro vytvoření podkladů ke zpracování PENB.
  • Zpracování PENB
  • Předání a fakturace zákazníkovi.

TERMÍNY DODÁNÍ

Průkaz zpracujeme a předáme zákazníkovi do 1-2 týdnů podle rozsahu objektu a dostupné projektové dokumentace.

ORIENTAČNÍ CENY ZPRACOVÁNÍ PENB

Ceny jsou obvykle stanoveny podle daného objektu. Cena je ovlivněna rozsahem objektu a dostupností podkladů pro objektivní zpracování průkazu.

Pro rodinný dům se ceny pohybují od 4 000,- do 6500,- Kč.

Pro bytové domy jsou ceny od 8000,- Kč.