Kontakt +420 224 283 952

Oblíbené (0) Více zde

Naše služby: Chci koupit

V případě, že si chcete koupit nemovitost, Vám poskytneme tyto služby a řídíme se těmito pravidly:

 • Úvodní prohlídka
  • vytvoření co nejrelevantnější nabídky dle zadání a kritérií klienta
  • přizpůsobení prohlídky nemovitosti časovým možnostem klienta ( podle potřeby i večer či o víkendech)
  • poskytneme podrobný popis nemovitosti včetně fotografií a 3D půdorysu ve formě tištěné prezentace a to i v anglickém jazyce
  • vyhodnocení prohlídky popřípadně nabídka podobných nemovitostí
  • poradíme s případným investičním záměrem
    
 • Učinění nabídky
  • společná konzultace výše nabídky s přihlédnutím na aktuální vývoj na trhu
  • zajištění analýzi stavebně technického stavu nemovitosti
  • zajištění odhadu ceny nemovitosti
    
 • Realizace prodeje
  • návrh rezervační smlouvy a složení rezervačního poplatku ve výši 3% z prodejní ceny (tato částka se po úspěšném ukončení prodeje stává provizí realitní společnosti)
  • shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku, nabývací titul, projektová dokumentace atd.)
  • příprava všech právních dokumentů a smluv ( Smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva)
  • advokátní či notářská úschova
  • zajištění znaleckých posudků a odhadů tržní ceny nemovitosti
  • pomoc při vyřízení hypotéky či úvěru
  • jednání na katastru nemovitostí ve věci podání návrhu na vklad vlastnictví
  • zorganizujeme předání nemovitosti včetně převodu měřičů energií na nového vlastníka