Kontakt +420 224 283 952

Oblíbené (0) Více zde

Naše služby: Chci si pronajmout

V případě, že si chcete pronajmout byt, dům nebo nebytový prostor, Vám poskytneme tyto služby a řídíme se těmito pravidly:

 • Organizace prohlídky
  • zharmonizujeme načasování prohlídky nemovitostí
  • vyhledáme dostupné alternativy
  • znalostí angličtiny všech makléřů potlačíme jazykovou bariéru
  • prověříme technický i právní stav nemovitosti
  • poskytujeme aktivní součinnost při vyjednání podmínek nájemního vztahu
    
 • Rezervační poplatek
  • závazná se rezervace nemovitosti stává podpisem Rezervační smlouvy a složením rezervačního poplatku ve výši jednoho (1) měsíčního nájmu bez poplatků
  • složením rezervačního poplatku dojde ke stažení nemovitosti z nabídky a ukončení dosavadních aktivit s ostatními zájemci o předmětnou nemovitost po dobu rezervační lhůty
  • rezervační poplatek je vratný pouze v případě, že k podpisu Nájemní smlouvy nedojde v rezervační lhůtě z důvodů pouze na straně pronajímatele
    
 • Realizace pronájmu
  • shromáždíme potřebné dokumenty (listy vlastnictví, výpisy z obchodního rejstříku, kopie dokladů, atd.)
  • navrhneme Nájemní smlouvu a korigujeme její připomínkování
  • poskytneme potřebný právní servis
  • zajistíme předání nemovitosti včetně převodu měřičů
  • poskytneme pomoc při zařizování telefonních linek, internetu nebo satelitního připojení
    
 • Odměna za zprostředkování
  • podepsáním Nájemní smlouvy vzniká nárok na odměnu za zprostředkování ve výši:
   • jeden (1) měsíční nájem bez poplatků plus DPH v případě smlouvy na dobu delší než jeden (1) rok
   • poměrná část měsíčního nájmu v případě smlouvy kratší než jeden (1) rok je provize 20% z celkové doby měsíčního nájmu +DPH, ne však více než 1 měsíční nájemné.
     
 • Klientský servis
  • naše služby pro Vás nekončí podpisem smlouvy, po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci, konzultaci a právní zázemí (dotazy jak postupovat při nájemním vztahu, neochota pronajímatele zajišťovat součinnost při nutných opravách nemovitosti, komunikace s pronajímatelem, …)