Kontakt +420 224 283 952

Oblíbené (0) Více zde

Naše služby: Chci pronajmout

V případě, že chcete pronajmout byt, dům nebo nebytový prostor, Vám poskytneme tyto služby a řídíme se těmito pravidly:

 • Úvodní prohlídka
  • doporučíme výši tržního nájemného s přihlédnutím na současný vývoj trhu
  • definujeme cílovou skupinu potenciálních nájemců a doporučíme případná vylepšení zvyšující zájem cílové skupiny a dosažení cílového nájemného
  • konzultujeme postup a strategii pronájmu:
   • podmínky pronájmu
   • preferovaná doba pronájmu
   • výše záloh na služby a servisní poplatky
   • výše kauce
  • pořídíme profesionální fotografie
    
 • Prezentace a inzerce
  • zajistíme podrobný popis nemovitosti včetně překladu do angličtiny
  • uvedeme nemovitost do on-line nabídky na naše webové stránky www.czech4home.cz , popř. na další realitní portály
  • aktivně prezentujeme nemovitost naší databázi zájemců o podobný typ nemovitosti
  • posilujeme inzerci širokým spektrem marketingovým nástrojů
    
 • Organizace prohlídky
  • zharmonizujeme načasování prohlídky s klientem
  • znalostí angličtiny všech makléřů potlačíme jazykovou bariéru
  • poskytujeme aktivní součinnost při vyjednávání podmínek Nájemní smlouvy
    
 • Realizace pronájmu
  • shromáždíme potřebné dokumenty (list vlastnictví, výpis z obchodního rejstříku, kopie dokladů a další přílohy ke smlouvě)
  • navrhneme Nájemní smlouvu a korigujeme její připomínkování
  • poskytneme potřebný právní servis
  • zajistíme předání nemovitosti včetně převodu měřičů
  • poskytneme pomoc při zařizování telefonních linek, internetu nebo satelitního připojení
    
 • Odměna za zprostředkování
  • podepsáním Nájemní smlouvy vzniká nárok na odměnu za zprostředkování ve výši:
  • jeden (1) měsíční nájem bez poplatků plus DPH v případě smlouvy na dobu delší než jeden rok
  • poměrná část měsíčního nájmu v případě smlouvy kratší než jeden rok ve výši 20% celkové doby nájmu + DPH, ne však výše než 1 měsíční nájem
    
 • Klientský servis
  • naše služby podpisem Nájemní smlouvy pro Vás nekončí, po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci a právní zázemí (dotazy jak postupovat při nájemním vztahu, plynulé navázání dalšího nájemce, případné problémy s platbami, domluvení schůzky s nájemcem, atd.)